Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

18.jpg

Program


Reportaż wideo

 

CZWARTEK, 10/09/2015

20:00 – 21:30, Animowana Rozgrzewka

Visegrad Animation Forum DVD Rallye pokaz specjalny

Niebieski pokój (Tomasz Siwiński, PL); Łakomstwa Endemita (Natalia Dziedzic, PL); W linii (Kamila Kuciková, SK); Fongopolis (Joanna Kożuch, SK); Przygody Kandyda (Bera Nándor, HUN); Limbo-Limbo Travel (Zsuzsanna Kreif, Borbala Zetenyi, HUN); Jedzący kartofle (Martin Kukal, CZE); Zaplątani (Stanislav Sekela, CZE)

 

PIĄTEK, 11/ 09/2015

13:30, Otwarcie konferencji

 

14:30 – 16:30 p.m., Panel I: Polityka wyobrażona

moderator panelu: dr Michał Bobrowski

Prof. dr hab. Marcin Giżycki (Rhode Island School of Design; Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach),Gdzie jest polska animacja polityczna? (Where is Polish Political Animation?), wykład w języku angielskim

Dr Brigitta Iványi-Bitter (Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapeszt), Struktury fabularne autorskich filmów animowanych z krajów wyszehradzkich z czasów Zimnej Wojny (Storyline structures in auteur animation films in the v4 countries in the Cold War era), wykład wideo w języku angielskim

Mgr Anna Ida Orosz (doktorantka ELTE’s Institute of Art Theory and Media Studies, Budapeszt), Satyra i socjografia: obraz historii w węgierskim krótkometrażowym filmie animowanym przed 1989 rokiem(Satire and Sociography: the Depicition of History in Hungarian Animated Short Films before 1989), wykład w języku angielskim

Mgr Wiola Sowa, (Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Kobiece podejście do świata(Female Approach to the World), wykład w języku angielskim

 

17:00 – 18:30, Panel II: Autorskie obsesje

moderator panelu: mgr Olga Bobrowska

Dr Michał Bobrowski (Uniwersytet Jagielloński), Z wieczności do teraz. Podróż bez powrotu w filmach Zdzisława Kudły (From Eternity to Here. Journey of No Return in Films of Zdzisław Kudła), wykład w języku angielskim

Dr Denis Viren (State Institute for Art Studies, Moskwa), Przeróżne obsesje Alexandra Sroczyńskiego(Various obsessions of Alexander Sroczyński), wykład w języku polskim

Mgr Maciej Stasiowski (doktorant, WZiKS Uniwersytet Jagielloński), Patologiczny przerost: film animowany jako wirtualne medium artystycznych poszukiwań Zdzisława Beksińskiego (Pathological outgrowth: animated film as a virtual medium for Zdzisław Beksiński’s artistic investigations), wykład w języku angielskim

 

20:00 – 21:30, Pokaz filmów animowanych

Pokręcone sny Primanimy, prezentacja festiwalu Primanima z Budaörs (Węgry) z udziałem dyrektor festiwalu Anny Idy Orosz, filmy z napisami polskimi

Łaźnia (Tomek Ducki, PL); Odkupienie kanalii (Gábor Mariai, HUN); Mimma (Calvin Antoine Blandin, FRA);00:08 (Yutaro Kubo, JPN); Roadtrip (Xavier Xylophon, GER); Kucyk Lesley ma dzień A+! (Christian Larrave, USA); Radośnie i szczęśliwie (Jeanne Boukraa, BEL); Tupilaq (Jakob Maqe, DEN); Mali ludzie w kapeluszach (Sarina Nihei, UK/JAP); Gashapon Kou-lou-kou-lou (Wei-Yuan Chen, TAI); Człowiek na krześle(Dahee Jeong, FRA/KOR Płd.); Symfonia nr 42 (Réka Bucsi, HUN)

 

22:30 – 23:30, Animowana Noc Muzyczna

Klubokawiarnia Aquarium (Galeria Bielska BWA), Bielsko-Biała

Animowane wideoklipy z Supertoon International Animated Film Fetival, Šibenik (Chorwacja)

 

SOBOTA, 12/09/2015

13:00 – 14:00Panel III: Dwugłos o Janie Švankmajerze

moderator panelu: mgr Olga Bobrowska

Dr Bogusław Zmudziński (Akademia Górniczo-Hutnicza), Animacja jako detonacja. Kontestacyjne i antycywilizacyjne aspekty twórczości filmowej Jana Švankmajera (Animation as Detonation. Counter-culture and Anti-civilizational aspects of Cinema of Jan Švankmajer), wykład wideo w języku polskim

Mgr Jiří Neděla (Pedagogical Faculty of Palacký University, Olomouc), Sen jako drugie życie (Dream As Second Life), wykład w języku angielskim

 

14:30 – 16:00, Panel IV: Intermedialne i intertekstualne konteksty animacji

moderator panelu: dr Michał Bobrowski

Dr Robert Sowa (adiunkt, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), Wszechogarniające gatunki (Immersive Genres), wykład w języku angielskim

Mgr Olga Bobrowska (doktorantka, WZiKS Uniwersytet Jagielloński), Ziemia bez bogów. Myśl Leszka Kołakowskiego w polskim filmie animowanym (No Gods Land. Leszek Kołakowski's Thought in Polish Animated Film), wykład w języku angielskim

Mgr Guo Chunning (doktorantka, Renmin University, Pekin), Archeologia pamięci: Eksploracje Animowanego Dokumentu (The Archaeology of Memory: The Explorations of Animated Documentary), wykład w języku angielskim

 

16:30 – 18:30, Panel V: Włoski łącznik

moderator panelu: dr Michał Bobrowski

Dr hab. Stefan Bielański, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Tradycje Europy Środkowej i jej związków z Italią (Traditions of Central Europe and Their Relations with Italy), wykład w języku polskim

Prof. Paola Bristot (Akademia Sztuk Pięknych w Bolonii), Vox Lunae. Wewnętrzna dynamika kobiecej animacji z Włoch (Vox Lunae. Inner Dynamics in the Female Italian Animation), wykład w języku angielskim

Mgr Andrea Martignoni (IULM University w Mediolanie), „Animator podświadomości”. Pomiędzy obsesjami i anarchią w filmach Igora Imhoffa, Blu i Donato Sansone" (Animator of Subconcious". Between Obsessions and Anarchy in Igor Imhoff, Blu, Donato Sansone's Movies), wykład w języku angielskim

Mgr Giuseppe Sedia (FIPRESCI), Przekręcając gatunki – dwa przykłady animowanych westernów z Włoch i Polski (Twisting Genres - 2 Examples of Western Animation Film from Italy and Poland ), wykład w języku angielskim

 

20:00 – 21:30, Pokaz filmów animowanych

Best of StopTrik IFF, najlepsze filmy konkursowe z pięciu edycji polsko-słoweńskiego festiwalu animacji stop motion StopTrik, pokaz z udziałem dyrektorów festiwalu Olgi i Michała Bobrowskich, filmy z napisami polskimi

Afera w trójkącie (Andrees Tenusaar, EST); Usta szeroko otwarte, uszy mocno zamknięte (Tom Madar, Emlly Noy, ISR); Ostatni autobus (Ivana Laucikova, Martin Snopek, SVK); Boles (Špela Čadež, SLO);Zaplecze (Mike Kren, Mirjam Baker, AUS); Simulacra (Ivana Bošnjak, Thomas Johnson, CRO)

 

22:30 – 23:00, Animowana Noc Muzyczna

Cafe&Bar Celna 10, Bielska-Biała

Animowane wideoklipy z festiwalu StopTrik IFF (Maribor/Bielsko-Biała)

 

NIEDZIELA, 13/09/2015

11:00 – 12:00

Spotkanie podsumowujące, dyskusja w języku angielskim

moderacja dyskusji: dr Michał Bobrowski i mgr Olga Bobrowska

 

12:30 – 14:00, Pokaz filmów animowanych

Artystyczna animacja z Bielska-Białej, selekcja artystycznych filmów wycinankowych ze Studia Filmów Rysunkowych

Uśmiech (Mirosław Kijowicz, 1965); Sztandar (Mirosław Kijowicz, 1965); Don Juan (Jerzy Zitzman, 1963);Wygnanie z raju (Jerzy Zitzman, 1966); Maszyna Trurla (Jerzy Zitzman, 1973); Syzyf (1970, Zdzisław Kudła), Szum lasu (Zdzisław Kudła, 1972); Kwiat (Zdzisław Kudła, 1973); Bez powrotu panie Z (Zdzisław Kudła, 1992)

 

15:00 – 16:00, Spacer miejski szlakiem murali „oBBraz miasta”