Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

Novice1

Vabilo na delavnico animacijskega novinarstva

Lina Dvoršak

kroustallis-600.jpg

Vassilis Kroustallis

odgovorni urednik portala Zippy Frames


Kaj je potrebno, da prispevamo k nastanku festivalskega časopisa? Kako pristopiti k neodvisni animaciji, kakšna orodja imamo pri tem na voljo in kako ustrezno (ter pravočasno) ubesediti, kar smo si pravkar ogledali? Vassilis Kroustallis, odgovorni urednik spletnega portala za evropsko in neodvisno animacijo Zippy Frames, bo vodil udeležence delavnice festivala StopTrik skozi vsa ta vprašanja. V mislih je le en cilj: najti svoj cilj.

Animacijsko novinarstvo si zasluži več kot zgolj všečke in komentarje na družbenih omrežjih, anekdote ali natančno pripravljene poslovne izjave za javnost. Faktor ROKAP-P je tukaj, da vam pomaga, v vrstnem redu relevantnosti: Raziskuj, Opisuj, Kontekstualiziraj, Analiziraj, Predstavi - Pravočasno. To bo naše orodje, ki ga bomo vložili v priljubljene oblike novinarstva (poročilo, kritika, intervju, reportaža), ki se uporabljajo v svetu neodvisne animacije, z njimi pa se bomo seznanili v obliki predavanja in osebnega usmerjanja pri individualnih nalogah.

Predhodno znanje o animaciji ni potrebno (je pa seveda dobrodošlo). Od udeležencev StopTrik delavnice se pričakuje navzočnost, pozornost, energija in navdušenje, veščine upravljanja s časom, predvsem pa želja po uprizarjanju v pisani besedi tega, kar se bo odvijalo pred vašimi očmi in ušesi − tj. festivala animacije.

Urnik (5 ur dnevno):

4. oktober (Prvi dan): Raziskovanje vaše poti / Uvodni sestanek − Začrtanje ključnih točk − Individualne naloge Skupinski sestanek

5. oktober (Drugi dan): Prvi osnutek / Pregled vaših besedil Individualno posvetovanje −  Skupinski sestanek

6. oktober (Tretji dan): Drugi in končni osnutek / Organizacija ter izboljšave vaših nalog Individualno posvetovanje −  Skupinski sestanek

7. oktober (Četrti dan): Objava vaših prispevkov / Oblikovanje in tisk Skupinski sestanek − Sodelovanje s festivalsko ekipo

Srečanja bodo potekala 11:00-16:00. Sestavljena bodo iz skupinskih sestankov, individualnih  posvetovanj ter izvedbe individualnih nalog [kritike, intervjuji, reportaže etc.], ki jih bodo udeleženci pripravili samostojno. Končne osnutke je potrebno pripraviti do konca tretjega dne. Udeleženci bodo o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni.

Kontakt: stoptrikfestival@gmail.com