Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

Events 2018

Annecy film festival

Lina Dvoršak

Best of the Best: Annecy 2018 for StopTrik IFF

The French festival of animation in Annecy is the oldest such festival in the world. Its history goes back to 1956, when Jica (Journées internationales du cinéma d’animation) was held in conjunction with the festival in Cannes, and soon this review was moved to the city of Annecy. Since 1964 in collaboration with ASIFA (International Animation Film Association), the Festival adopted rigid selection criteria, a structure of competitive and retrospective screenings accompanied with variety of additional events, and became an essential platform of creative exchange between the artists, experts and producers. Festival in Annecy continuously influences trends and tendencies of worldwide artistic animation and stimulates film production and distribution through organization of the wide market Mifa. For any animation enthusiast it is necessary to follow the selection results, winners and laureates awarded at the Festival in mid-June, and the best way to do it is to simply visit Annecy!

The 2018 edition of the Annecy International Animation Film Festival beat all the records. There were 11,700 badgeholders, 3,086 films were submitted to the selection committee and 93 countries were represented. The homage to Brazilian animation, coupled with a theme devoted to “Music and animation film”, gave rhythm and colour to the event. Exhibitions, special screenings, concert films, musical performances, jury members, Territory Focus, Sound Creation Workshops and Masterclasses all punctuated the week putting these themes in the spotlight. The Mifa (market) also beat all records this year, with an even larger surface area of 7,231m², 3,800 badgeholders, 827 exhibitors, 75 countries represented and 468 projects submitted for the Mifa Pitches. And to round up, the Mifa Animation Industry Award was given for the first time to an organisation, the Women in Animation (WIA) association, confirming Annecy’s commitment for equality at the heart of organisations.

In Maribor, Annecy Festival presents winners and laureates of 2018 edition.

www.annecy.org

 

 //

 

Najboljše od najboljšega: Annecy 2018 za StopTrik MFF

Francoski festival animacije v Annecyju je najstarejši festival animacije na svetu. Njegova zgodovina sega v leto 1956, ko je v sodelovanju s festivalom v Cannesu potekala Jica (Journées internationales du cinéma d'animation), kmalu pa je bil ta dogodek premaknjen v mesto Annecy. Od leta 1964 je v sodelovanju z združenjem ASIFA (Mednarodno združenje animiranega filma) festival sprejel rigidna izborna merila in uvedel strukturo konkurenčnih in retrospektivnih projekcij s številnimi spremljevalnimi dogodki, ter postal ključna platforma ustvarjalne izmenjave med umetniki, strokovnjaki in producenti. Festival v Annecyju nenehno vpliva na trende in težnje svetovne umetniške animacije ter spodbuja filmsko produkcijo in distribucijo z organizacijo obširne tržnice Mifa. Za vse navdušence nad animacijo je nujno slediti rezultatom izbora, zmagovalcem in nagrajencem, ki so sredi junija nagrajeni na festivalu, najboljši način za to pa je obisk Annecyja!

Zadnja edicija mednarodnega festivala animiranega filma v Annecyju je presegla vse rekorde. Festival je obiskalo 11.700 ljudi, na tekmovalni program je bilo prijavljenih 3086 filmov, zastopanih pa je bilo 93 držav. Poklon brazilski animaciji in tema "Glasba in animirani film" sta poskrbela za obarvan in ritmičen festival. Razstave, posebne projekcije, koncertni filmi, glasbeni nastopi, člani žirije ter številne delavnice so zaznamovale festivalski teden in postavljale te teme v središče pozornosti. Tudi Mifa je letos premagala vse rekorde  tržnica še večje površine 7.231m² je gostila 3800 obiskovalcev, 827 razstavljavcev, 75 držav in 468 projektov. Povrhu vsega je bila nagrada industrije animiranega filma Mifa (Animation Industry Award) prvič podeljena organizaciji, združenju Ženske v animaciji (WIA), kar potrjuje zavezanost Annecyja k zavzemanju za enakost.

V Mariboru festival Annecy predstavlja zmagovalce in nagrajence iz leta 2018.

www.annecy.org