Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

Animacije_ff_2017

Filtering by Category: Mexican

Sad House

igor unuk


Sad House/ Žalostna hiša/ Casa triste

Sofía Carrillo (Nahuayuca Films)

13', MEX, 2013


The story of a family told through objects, found in junk shops and flea markets.

 

Družinska zgodba, pripovedovana skozi predmete, najdene v trgovinah z odpadnimi rečmi in na bolšjih sejmih.


Black Doll

igor unuk


Black Doll/ Črna lutka/ Prita Noire

Sofía Carrillo (Nahuayuca Films)

8', MEX, 2011


Prisoners, two sisters, share their life in a strange place. The mundane routine, along the curiosity, will bring Prita to break the boundaries of the secure place.

 

Ujetnici, dve sestri, si delita življenje v čudnem kraju. Enolična rutina, pospremljena z radovednostjo, bo Prito privedla do tega, da bo prekoračila omejitve varnega območja.


The Eight Day, the Creation

igor unuk


The Eight Day, the Creation/ Osmi dan, stvaritev/ El octavo día, la creación

Rita Basulto, Juan José Médina (Instituto Mexicano de Cinematografía )

10', MEX, 2000

 


At the end of the eighth day, the Creator has taken refuge in a dark dungeon. Obsessed with transcendence, he manipulates life to the extreme and tries to beget the perfect being, that immortalizes.

 

Ob koncu osmega dne Stvaritelj zbeži v temno ječo. Obseden z transcendenco manipulira življenje do ekstremov in skuša zaploditi popolno bitje ter se zapisati v zgodovino.  


Esphere

igor unuk


Esphere/ Esfera

Luis Felipe Alaniz (9 Zeros/FONCA/CONACULTA)

13', MEX, 2005


Two children explore the interior of a house. By interacting with the characters and objects that live there, the children penetrate deep into their human condition to discover themselves vulnerable to a supreme natural law.

 

Otroka raziskujeta notranjost hiše. Pri interakciji z liki in predmeti, ki v njej živijo, otroka prodreta globoko v človeško stanje duha ter odkrijeta, da sta nemočna proti najvišjemu zakonu narave.


Blue Bile Gloomy Nectar

igor unuk


Blue Bile Gloomy Nectar/ Mračni nektar modrega žolča/ Azul hiel lúgubre néctar

Luis Felipe Alanis (Animatitlan/FONCA)

10', MEX, 2007


 

In a small house in the desert, a girl prepares to die. The atmosphere and the characters that accompany her create the special ritual that encourages her to submit voluntarily to death

 

V majhni hiši sredi puščave se dekle pripravlja na smrt. Vzdušje in liki, ki jo spremljajo, ustvarijo poseben ritual, ki jo spodbuja k prostovoljni uklonitvi smrti.


Without Bra

igor unuk


Without Bra/ Brez modrca/ Sin sostén

René Castillo, Anotnio Urrutia (Salamandra Productions/IMCINE)

4', MEX, 1998


One night in the city. A man attempts to commit suicide from the upper level of a tall building. His action is closely watched by a cowboy and a pin-up girl, both characters on two billboards over the neighboring buildings.

 

Noč v mestu. Moški skuša narediti samomor s skokom iz visoke stavbe. Njegovo dejanje podrobno opazujeta kavboj in pin-up dekle, lika na dveh oglasnih deskah iz sosednjih stavb.


The Aeronauts

igor unuk


The Aeronauts/ Aeronavti/ Los Aeronautas

León Fernández (IMCINE)

10', MEX, 2016


In the middle of a desert, a tribe survives with the little that grows in that land. Soo'goh, the weakest member of the clan, will seek to overcome the obstacles to reach the paradise that everyone longs for.

 

Sredi puščave živi pleme, ki se preživlja s tem, kar pač uspe na zemlji zrasti. Soo'goh, najšibkejši član klana, bo skušal preseči prepreke ter doseči raj, po katerem vsi hrepenijo.


Amnesia in the State

igor unuk


Amnesia in the State/ Amnezija v državi/ Amnesia en el Estado

Esteban Azuela (Yurex Omazkin and Esteban Azuela)

3', MEX, 2016


Videoclip for the band Los Viejos, last punk band in México City. 

 

Videoposnetek skupine Los Viejos, zadnje punk skupine v Ciudad de México.


Santolo

igor unuk


Santolo

Alejandro García Caballero (Llamarada)

5', MEX, 2012


From the graves of the Pantheon Dolores in Mexico City emerge colorful characters, ready to make a mexican "pachanga" to fill the color the night and the place.

 

Iz grobov Pantheon Dolores v Ciudad de México vstajajo pisani liki, pripravljeni, da naredijo mehiško ''pachango'' ter z njo napolnijo barve, noč in prostor.


Mutatio

igor unuk


Mutatio/ Mutacija

León Fernández (IMCINE)

8' MEX, 2011.


A strange humanoid wakes up abandoned on a great rock in the middle of the ocean. Without shelter or food, he must confront the very purpose of his life and the great mystery that sustains his species. 

 

Čudni humanoid se zapuščen zbudi na veliki skali sredi oceana. Brez zavetja ali hrane se mora soočiti s samim smislom svojega življenja in z veliko skrivnostjo, ki vzdržuje njegovo vrsto.