Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

Animacije_ff_2017

Filtering by Category: Latin2

Animando

igor unuk


Animando

Marcos Magalhães (Marcos Magalhães, Embrafilme, NFB)

1983, CAN/BRA, 12'50''


Brazilian artist brings an animated figure to life on the drawing board. Using different materials and techniques, he manipulates his character to walk, jump and interact with his surroundings. This whimsical film was made during an apprenticeship program at the National Film Board of Canada.

 

Brazilski umetnik oživlja animirane podobe na risalni mizi. Z uporabo različnih materialov in tehnik manipulira svoje like, da hodijo, skačejo in delujejo v svoji okolici. Ta muhasti film je bil narejen v času umetnikovega vajeništva na Kanadskem narodnem filmskem odboru.


The Night Face Up

igor unuk


The Night Face Up/ Noč z obrazom navzgor/ La noche boca arriba

Hugo Covarrubias (Zumbastico Studios)

2012, Chile, 9’45’’


A man has a motorcycle accident. At the hospital, he has strange hallucinations from a past that doesn't seem his own. Here starts a trip that will crumble the edges of his very reality.

 

Motorist doživi prometno nesrečo. V bolnišnici doživlja čudne privide iz preteklosti, ki se ne zdi kot njegova lastna. Tukaj se prične potovanje, ki bo zdrobilo robove njegove resničnosti.


Lupus

igor unuk


Lupus

Carlos Gómez Salamanca (Ikki Films, Nocroma & JPL Films)

2016, FRA/COL, 9'


In December 2011, a night watchman is killed by a pack of more than 20 stray dogs that were roaming the streets of Bosa, an area of Bogota’s suburbs. Around this tragic news item an animated short film on notions of body, savagery and territories is built. 

 

Decembra 2011 je nočnega stražarja ubilo krdelo več kot 20 potepuških psov, ki so se potikali po ulicah Bose, predela v predmestju Bogote. Tragična novica je služila kot navdih za animirani film, ki obravnava predstavo telesa, divjaštva in ozemlja.


Martyris

igor unuk


Martyris

Luis Felipe Alanis (IMCINE/CONACULTA)

10', MEX, 2010


In a gloomy and decadent world, a little saint takes cares of various beings suffering from suicidal tendencies.

 

V mračnem in dekadentnem svetu majhni svetnik skrbi za različna bitja, ki trpijo za samomorilskimi nagnjenji.


Love, Our Prison

igor unuk


Love, Our Prison/ Ljubezen, naša ječa/ Amor, nuestra prisión

Carolina Corral(MAGMA FILMS & LA SANDIA DIGITAL)

2016, MEX, 5'45''


At Atlacholoaya, a Mexican prison, women and male inmates can establish romantic relationships. What are the implications of romantic love in prison?

 

V Atlacholoayi, mehiškem zaporu, lahko zapornice in zaporniki spletajo romantične vezi. Kakšne so posledice romantične ljubezni v zaporu?


Chalk

igor unuk


Chalk/ Kreda/ Giz

Cesar Cabral (Coala filmes)

2015, BRA, 8'20''


"Does the chicken have dreams?" A man suffers the terrible routine at a huge corporation. Unable to have a relationship with his colleague, this man will be questioned on a hypnotic dream, until he doesn't know if he is awake.

 

''Ali kokoši sanjajo?'' Moški trpi zaradi strašanske rutine, ki vlada v veliki korporaciji. S svojim sodelavcem ne more razviti odnosa, zato bo preizkušen s hipnotičnimi sanjami, dokler ne bo vedel, če je še buden.


Flows

igor unuk


Flows/ Tokovi/ Fluxos

Diego Akel (Akel Estúdio)

2014, BRA, 2'42''


An essay about the constant flows of life, a self-portrait of its own process, an improvisation on Bach, an investigation on plasticine.

 

Esej o konstantnem toku življenja, avtoportret lastnega procesa, improvizacija Bacha, raziskovanje plastelina.


Director

 
Diretor - Diego Akel.jpg