Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

Animacije_ff_2017

Filtering by Category: Latin1

Aedes

igor unuk


Aedes

Quique Rivera Rivera

2011, Puerto Rico, 2'15''


The relationship between a syringe needle, a bullet and money.

 

Odnos med brizgalno iglo, nabojem in denarjem.


Sadistic Triangle

igor unuk


Sadistic Triangle/ Sadistični trikotnik/ Triángulo sádico

Juan Pablo Langlois, Nico Superby

2011, Chile, 7'41''


Driven by sexual desires, the body is weak, ugly and doomed to disintegration. Noises from outside won't make any difference. Read all about it!

 

Gnano s spolno slo je telo šibko, grdo ter obsojeno na razpad. Zvoki iz zunanjosti tega dejstva ne spremenijo. Kar preberite si o tem!


Tarik's Puzzle

igor unuk


Tarik's Puzzle/ Tarikova sestavljanka/ O Quebra Cabeça de Tarik

Maria Leite

2015, Brasil, 15''


In his underground laboratory, the scientist Tarik prepares his lifetime design.

 

V svojem podzemnem laboratoriju znanstvenik Tarik izdeluje svoj življenjski načrt.  


The Delirium of the Lion Fish

igor unuk


The Delirium of the Lion Fish/ Blodnja ribe plamenke/ El delirio del pez león

Quique Rivera Rivera

2012, Puerto Rico, 3'34''


Deriving from the problem of the lionfish plague, this neo-noir vision of the underwater tells a story of greed and hierarchy in the Caribbean reefs.

 

Izpeljan iz problematike kuge ribe plamenke, pripoveduje ta neo-noir prikaz podvodnega sveta zgodbo o pohlepu in hierarhiji v karibskih grebenih.


Trichinella

igor unuk


Trichinella

Pablo Gómez Montes

2011, Colombia, 3'09''


Garbage and unnecessary utensils go all the way.

 

Smeti in nepotrebni pripomočki gredo do konca.


Luis

igor unuk


Luis

Colectivo Diluvio

2008, Chile, 4'02''


Luis is waiting for Lucía in the forest. He appears and disappears in charcoal on the walls of a room, filled with broken objects that constantly shift around.

 

Luis v gozdu čaka Lucío. Njegova podoba se izmenično pojavlja in izginja v obliki risb iz oglja na zidovih sobe, napolnjene s polomljenimi rečmi, ki se nenehno prestavljajo po njej.


Like Chincol Wings

igor unuk


Like Chincol Wings/ Kot krila vrabca/ Como Alitas de Chincol

Vivienne Barry

2002, Chile, 9'11''


The "Arpilleras", embroider women from the poorest districts of Santiago of Chile, have made a mute chronicle of their times, repression and censorship during the Pinochet's dictatorship.

 

"Arpilleras", izdelovalke vezenin iz najrevnejših okrožij Santiaga de Chile, so izdelale nemo kroniko svojih časov, zatiranja in cenzure v času Pinochetove diktature.


Movements in the Basement

igor unuk


Movements in the Basement/ Premiki v kleti/ Movimientos en el sótano

Cecilia Traslaviña

2017, Colombia, 8'


Based on a poem "Estancía y doméstica" by Mariela Malhue Moreno. Women's hands are in constant movement, cleaning, sewing, trembling. A big fist knocks on the window. It will be silent and bright at some point.

 

Po navdihu pesmi "Estancía y doméstica" avtorice Mariele Malhue Moreno. Ženske roke so v nenehnem gibanju, čistijo, šivajo, drhtijo. Velika pest potrka po oknu. Na neki točki bo tiho in jasno.


The Smaller Room

igor unuk


The Smaller Room/ Manjša soba

Cristobal Leon, Nina Wehrle

2009, Chile, 2'20''


In a room, there is a box. In the box, there is a forest. In the forest, there is a lost child. Living beings made of paper appear and vanish.

 

V sobi je škatla. V škatli je gozd. V gozdu je izgubljeni otrok. Živa bitja iz papirja se pojavljajo in izginjajo.


Father

igor unuk


Father/ Oče/ Padre

Santiago Bou Grasse (OpusBou)

2013, Argentina, 11'52''


Day by day, the daughter of an elderly military commander takes care of her bedridden father. The dictatorship has come to an end in Argentina, but not in this woman’s life.

 

Hči ostarelega vojaškega poveljnika dan za dnem skrbi za svojega hudo bolnega očeta. Dnevi diktatorstva so se končali v Argentini, ne pa tudi v življenju te ženske.