Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

Animacije_ff_2017

AhaOK

igor unuk


AhaOk

Ester Ivakič


The Cat prince decides to run away rom home. On his way he meets many obstacles, but in the end finds his way out. Biografija

 

Mačji princ se odloči, da pobegne od doma. Na poti ga prestrežejo različne ovire, a na koncu najde pot do cilja.


Baby Boom

igor unuk


Baby Boom

Sandra Jovanovska, Mojca Valič, Anna Loi


A desperate bread-making woman is trying to conceive a child. She is taking pills to bust her fertility, but one day she accidentally swallows a wrong pill and instead of a child, something else starts to grow in her stomach.

 

BoB - Naked Across Borders

igor unuk


BoB - Naked Across Borders


This year's international workshop Balancing on the Border has been concerned with the topics of Gender equality and/or work-life balance in the twin town Nova Gorica - Gorizia/Gorica. This year's additional research topic considering the developing refugee and migrant crisis has been: "New walls in Europe?"
Through storytelling in film and animation students from 10 different countries (Austria, Croatia, France, India, Italy, Macedonia, Norway, Poland, Portugal and Slovenia) explored notions about the border we inhabit-whether conceptual, contextual or physical. Students in 6 mixed groups produced 2 animations, 3 films and 1 interactive installation.

 

Mednarodna delavnica BoB - Balancing on the Border že drugič s filmi / projekti na temo "meja"


Catican

igor unuk


Catican

Mery Gobec, Ines Sambas, Asja Trost


Role of a man is replaced by a cat and the religious tyranny. We follow a day of one
of the humans and the process of the hegemony.

 

Vloge se obrnejo, človeštvu zavladajo mačke in verska tiranija. Spremljamo poslednji dan nekega človeka in proces nadvlade.


Happy Birthday

igor unuk


Happy Birthday

Damir Grbanović


 

Happy Birthday govori o babici, ki je osamljena v domu za upokojence. Vsak dan krmi golobe- svoje najboljše in hkrati edine prijatelje.
Prvi dan se veseli in ziba ob gugalniku, v rokah drži sliko svoje družine. Drugi dan babica praznuje svoj 90ti rojstni dan. Torta je nedotaknjena, zraven je kup krožnikov in vilic. Nihče od sorodnikov ni prišel na obisk. Babica poizkusi narediti samomor.
Tretji dan se nam zdi, da golobi žrejo svojega najboljšega prijatelja in skrbnika, babico. Izkaže se, da je babica še živa in da zares praznuje rojstni dan v krogu svojih prijateljev in družine- saj z jagodno torto krmi golobe. Na koncu se izkaže, da biva v domu za ostarele in duševno bolne, kar postavi pod vprašanje sorodnike- ali so jo pozabili, so vsi že mrtvi?


Hello

igor unuk


Hello

Filip Bihar, Samo Bihar, Mery Gobec, Tina Zadnik, Antonella D'Amico, Anja Zadnik, Miha Oven, Anna Loi, Mojca Valič


A bouncy little ball comes across a mysterious motionless cube and tries to get its attention.

Based on an original storyline students have produced a short animated film Hello! in stop frame clay animation technique. In the process students went through pre-production, production and postproduction phases of analogue stop motion animation. Students were animating clay, focusing on movement of clay, kinetics and timing.Workshop: Clay animation Mentor: Kolja Saksida

 

Poskočna kroglica naleti na skrivnostno negibno kocko in poskuša pridobiti njeno pozornost.

Študentje so na osnovi avtorske zgodbe realizirali kratki animirani film z naslovom Hello!, v tehniki plastelin animacija. Pri procesu nastajanja so se študentje spoznali s predprodukcijo, produkcijo in postprodukcijo stop animacije pred kamero. Študentje so animirali plastelin, osredotočili pa so se na gibanje plastelina, kinetiko in tempiranje časa. Delavnica: Plastelin animacija Mentor: Kolja Saksida


Ko hodis pojdi zmeraj do konca

igor unuk


Ko hodiš pojdi zmeraj do konca

Noemi Zonta


Tone Pavček wrote: When you walk, follow your way to the end. In this film we travel between verses of his beautiful poetry; sometimes even literally, in abstract world of two main characters. We fly on a stage piano between white clouds, hunt flowers on blue sky and walk on colorful hills. We observe houses from flying ship with baloons and in the end we meet his most known verse; try again, once more, and anew; in metaforic way.

 

Tone Pavček je zapisal: "Ko hodiš, pojdi vedno do konca..." V filmu se sprehajamo med verzi Pavčkove poezije, ki so včasih dobesedno, drugič abstraktno prikazani v domišljijskem svetu dveh likov. Najprej s klavirjem preletavamo oblake, lovimo rožne cvetice in se sprehajamo med pisanimi hribi medtem, ko iz leteče ladje opazujemo hiše na pecljih in se na koncu na metaforičen način soočimo s pavčkovim "načelom": poskusi vnovič in zopet in znova.


Mery Jesus

igor unuk


Mery Jesus

Asja Trost, Mery Gobec, Sandra Jovanovska, Ines Sampaio


Once upon a time the terrible unknown came around the corner. Marry and Jesus had a crisis. And then…

 

Nekoč, pred davnimi časi, je izza vogalo prišlo nekaj grozljivo…neznanega. Marry in Jesus sta imela hudo krizo. In potem…


Pism od Džonija

igor unuk


Pism od Džonija

Tina Zadnik, Rawan Hourani, Sandra Jovanovska, Anne Tassel, Miha Oven, Filip Bihar, Špela Lutman


Visualisation of a slovenian song in dialect about Džoni and his closet.

 

Vizualizacija narečne pesmi o Džoniju in njegovi omari.


Trus! What do you do

igor unuk


Trus

Katja Petelin


"Video je narejen s praskanjem in barvanjem na super 8 filmski trak. Trak sem dala v projektor in s fotoaparatom snemala projekcijo. Postopek je potekal približno takole: Na trak sem s skalpelom ustvarjala vzorce & posnela; na eni strani odstranila celuloid & posnela; pobarvala & posnela; ...; ∞. 15 sekund se namesto filmskega traku predvaja home-made filmski trak (narejen iz folije) in "ročni projektor" (narejen iz lesa), ki sem ga rezala, barvala, sežigala. Posnetke sem računalniško obdelala in seveda sinhronizirala z glasbo."

Mentor: Kolja Saksida Pomoč pri postprodukciji: Gregor Kocjančič Založbi: Moonlee Records in God Bless This Mess rec.


Aedes

igor unuk


Aedes

Quique Rivera Rivera

2011, Puerto Rico, 2'15''


The relationship between a syringe needle, a bullet and money.

 

Odnos med brizgalno iglo, nabojem in denarjem.


Sadistic Triangle

igor unuk


Sadistic Triangle/ Sadistični trikotnik/ Triángulo sádico

Juan Pablo Langlois, Nico Superby

2011, Chile, 7'41''


Driven by sexual desires, the body is weak, ugly and doomed to disintegration. Noises from outside won't make any difference. Read all about it!

 

Gnano s spolno slo je telo šibko, grdo ter obsojeno na razpad. Zvoki iz zunanjosti tega dejstva ne spremenijo. Kar preberite si o tem!


Tarik's Puzzle

igor unuk


Tarik's Puzzle/ Tarikova sestavljanka/ O Quebra Cabeça de Tarik

Maria Leite

2015, Brasil, 15''


In his underground laboratory, the scientist Tarik prepares his lifetime design.

 

V svojem podzemnem laboratoriju znanstvenik Tarik izdeluje svoj življenjski načrt.  


The Delirium of the Lion Fish

igor unuk


The Delirium of the Lion Fish/ Blodnja ribe plamenke/ El delirio del pez león

Quique Rivera Rivera

2012, Puerto Rico, 3'34''


Deriving from the problem of the lionfish plague, this neo-noir vision of the underwater tells a story of greed and hierarchy in the Caribbean reefs.

 

Izpeljan iz problematike kuge ribe plamenke, pripoveduje ta neo-noir prikaz podvodnega sveta zgodbo o pohlepu in hierarhiji v karibskih grebenih.


Trichinella

igor unuk


Trichinella

Pablo Gómez Montes

2011, Colombia, 3'09''


Garbage and unnecessary utensils go all the way.

 

Smeti in nepotrebni pripomočki gredo do konca.


Luis

igor unuk


Luis

Colectivo Diluvio

2008, Chile, 4'02''


Luis is waiting for Lucía in the forest. He appears and disappears in charcoal on the walls of a room, filled with broken objects that constantly shift around.

 

Luis v gozdu čaka Lucío. Njegova podoba se izmenično pojavlja in izginja v obliki risb iz oglja na zidovih sobe, napolnjene s polomljenimi rečmi, ki se nenehno prestavljajo po njej.


Like Chincol Wings

igor unuk


Like Chincol Wings/ Kot krila vrabca/ Como Alitas de Chincol

Vivienne Barry

2002, Chile, 9'11''


The "Arpilleras", embroider women from the poorest districts of Santiago of Chile, have made a mute chronicle of their times, repression and censorship during the Pinochet's dictatorship.

 

"Arpilleras", izdelovalke vezenin iz najrevnejših okrožij Santiaga de Chile, so izdelale nemo kroniko svojih časov, zatiranja in cenzure v času Pinochetove diktature.


Movements in the Basement

igor unuk


Movements in the Basement/ Premiki v kleti/ Movimientos en el sótano

Cecilia Traslaviña

2017, Colombia, 8'


Based on a poem "Estancía y doméstica" by Mariela Malhue Moreno. Women's hands are in constant movement, cleaning, sewing, trembling. A big fist knocks on the window. It will be silent and bright at some point.

 

Po navdihu pesmi "Estancía y doméstica" avtorice Mariele Malhue Moreno. Ženske roke so v nenehnem gibanju, čistijo, šivajo, drhtijo. Velika pest potrka po oknu. Na neki točki bo tiho in jasno.


The Smaller Room

igor unuk


The Smaller Room/ Manjša soba

Cristobal Leon, Nina Wehrle

2009, Chile, 2'20''


In a room, there is a box. In the box, there is a forest. In the forest, there is a lost child. Living beings made of paper appear and vanish.

 

V sobi je škatla. V škatli je gozd. V gozdu je izgubljeni otrok. Živa bitja iz papirja se pojavljajo in izginjajo.