Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

Animacije2017

Filtering by Category: Panorama

Ethnophobia

igor unuk


Ethnophobia / Etnofobija

Joan Zhonga (Magikon) 

2016, ALB/GRC, 14'20''


Survival, clash and symbiosis go side by side; all accompanied by bursts of joy and pain as a result of man’s internal need to find and exaggerate differences when similarities are obviously greater.

 

Preživetje, nesoglasje in sožitje gredo z roko v roki, spremljajo pa jih izbruhi radosti in bolečine, ki so posledica človekove notranje potrebe po iskanju in poudarjanju razlik kljub očitnemu dejstvu, da je podobnosti več.


Candy

igor unuk


Candy.zip/ Bonbob.zip

Tomoki Misato (Tokyo University of the Arts) 

2017, JAP, 4'30''


Aoko is confident about the documents she creates at work, but doesn't get any positive feedback. Then, she witnesses her colleague secretly changing the documents she created.

 

Aoko povsem zaupa v brezhibnost dokumentov, ki jih ustvarja v službi, vendar za svoje delo ne dobi nikakršnih pozitivnih povratnih informacij. Nato nekega dne ujame sodelavko, kako na skrivaj zamenja njene dokumente.


Director

 
Tomoki Misato

Tomoki Misato


Bring Down the Wall

igor unuk


Bring Down The Wall/ Podrimo zid

Cyril Gfeller (Dreirad Collective) 

2016, CH, 3'22''  


More and more walls are springing up around the world. If they haven't been built already, they're being talked about and proudly championed like the idea of great wall of Calais or Trump's even greater wall of Mexico. Music: Piers Faccini.

 

Povsod po svetu se pojavlja vedno več zidov. Če jih še niso zgradili, pa o tem razpravljajo in takšno zamisel ponosno zagovarjajo − tako kot v primeru velikega zida v Calaisu ali še večjega Trumpovega zida na meji z Mehiko. Glasba: Piers Faccini.


Director

 
Cyril Gfeller

Cyril Gfeller


WireLess

igor unuk


WireLess / BrezŽično

Szandra Pataki (Budapest Metropolitan University) 

2016, HUN, 6'35''


The world is made of an infinite steel wire. We are all connected and we are all dependent on each other.

 

Svet je narejen iz neskončno dolge kovinske žice. Vsi smo povezani in soodvisni med seboj.


Director

 
Szandra Pataki

Szandra Pataki


Catican

igor unuk


Catican/ Mačjikan

Asja Trost, Mery Gobec, Inês Sampaio (University of Nova Gorica) 

2016, SLO, 2'19''


Role of a man is replaced by a cat and the religious tyranny. We follow a day in life of one of the humans and the process of hegemony. 

 

Vlogo moškega prevzameta mačka in versko zatiranje. Priča bomo vsakdanjiku enega od ljudi in procesu hegemonije.


Food

igor unuk


Food/ Ren liang (人粮) / Hrana

Zou Zihao, Liu Maoning (CUC)

2017, PRC, 3'21''


Animals' fates are held by human beings, and they don’t have any power to defend themselves from being killed. 

 

Usoda živali je v rokah ljudi, živali pa nimajo dovolj moči, da bi lahko ušle smrti.


Directors

 
Liu Maoning

Liu Maoning

Zou Zihao

Zou Zihao


Hunger

igor unuk


Hunger/ Lakota

Žoel Kastelic

2017, SLO, 46''


Clay animation inspired by the animated series ''La Linea''.

 

Animacija iz gline, ustvarjena po navdihu serije ''La Linea''.


Director

 
Žoel Kastelic

Žoel Kastelic


Meeting MacGuffin

igor unuk


Meeting MacGuffin/ Srečati MacGuffina

Catya Plate

2017, USA, 9'58''


In a post-apocalyptic future, where humanity has fallen apart, a group of scientists and an animated sign complete the construction of a new race and meet a ground-hog climatologist who prepares them for a mission.

 

V postapokaliptični prihodnosti, v kateri človeštvo propade, skupina znanstvenikov in animirani znak dovršijo stvaritev nove rase in srečajo svizca klimatologa, ki jih pripravi za misijo.


Director

 
Catya Plate

Catya Plate


Traces of the Ephemeral

igor unuk


Traces of the Ephemeral/ Sledovi minljivosti/ Ślady ulotne

Agnieszka Waszczeniuk (University of Arts in Poznan)

2016, POL, 7'49''


A story of a man and his relationship with nature − the nature, which we are all part of, which has the ability of renewing itself, dying and coming back to life.

 

Zgodba o človeku in njegovem odnosu z naravo, katere del smo vsi in ki ima sposobnost obnavljanja, umiranja in ponovnega vračanja v življenje.


Director

 
Agnieszka Waszczeniuk

Agnieszka Waszczeniuk


From the Same Thread

igor unuk


From the Same Thread/ Iz iste niti

L. Freisenbichler, P. Derizioti, R. Dhayarkar, A. Pińa (BAU Design College) 

2017, ESP, 3'10''


Being attached to a platform limits her in every way, allowing nothing but a single sound in her life. One day, a new sound appears and with it the desire to reach it.

 

Prikovanost na ploščad jo omejuje na vse možne načine in v njenem življenju ne dopusti ničesar razen enega samega zvoka. Nekega dne se pojavi nov zvok in s tem se porodi želja, da ga doseže.


Between Sand and Tides

igor unuk


Between Sand and Tides/ Med peskom in sipinami

Wang Rui Fang (Royal College of Art) 

2016, UK, 4'17'' 


When all life is drained and vacuumed, all that’s left is sand. For a very long time, I was sand and I was drowned. An exhausted girl travels across an endless desert to look for new hope while trying to deal with her erratic tempered anteater.

 

Ko je življenje izsušeno in izpraznjeno, ostane le še pesek. Zelo dolgo sem bila pesek in bila sem udušena. Izmučeno dekle potuje preko brezmejne puščave v iskanju novega upanja, medtem pa skuša obvladati svojega nestanovitnega mravljinčarja.


Director

 
Wang Rui Fang

Wang Rui Fang


Cygnus

igor unuk


Cygnus/ Labod

Laura Spark (Royal College of Art) 

2016, UK, 4'


A reflection on the beguiling and violent nature of power. Playing on the ancient Greek myth of Leda and the Swan, the film is a metaphor for the deceptive and violent character of governance.

 

Refleksija o zaslepljujoči in nasilni naravi moči. Film je ustvarjen po predlogi starogrškega mita o Ledi in labodu in je prispodoba za zavajujoč in uničevalen značaj vladanja. 


Hedgehog's Home

igor unuk


Hedgehog's Home/ Ježeva hiša/ Ježeva kuća

Eva Cvijanović (NFB, Bonobostudio)

2017, CAN/CRO, 10'50''


In a lush and lively forest lives a hedgehog. His unwavering devotion to his home annoys a quartet of insatiable beasts. Based on a story by Branko Ćopić's "Hedgehog's Home".

 

V bujnem in živahnem gozdu živi jež. Njegova neomajna predanost svojemu domu vznejevolji četvorico nenasitnih zveri. Film temelji na zgodbi Branka Čopića ''Ježeva hiša''. 


Director

 
Eva Cvijanović

Eva Cvijanović