Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

Animacije2017

Filtering by Category: ISMC3

After All

igor unuk


After All/ Po vsem

Michael Cusack (Anifex) 

2016, AUS, 13'22''


After all is said and done… all that is left are memories. A man cleans out his childhood home, remembering past conversations.

 

Ko je vse že povedano in storjeno ... ostanejo le še spomini. Moški čisti svoj dom iz otroštva, spominjajoč se pogovorov iz preteklosti.


Director

 
Michael Cusack

Michael Cusack


Ashes

igor unuk


Ashes/ Pepel/ Cenizas

Luciana Digiglio

2017, ARG, 3'54''


Axel is a quiet and relaxed young man, who usually spends his time enjoying the outdoors, but the sudden appearance of a mysterious clock will be the starting point of a destructive race.

 

Axel je tih in miren mladenič, ki prosti čas navadno preživlja zunaj na prostem, toda nenaden pojav skrivnostne ure bo oznanil začetek uničujoče dirke.


Director

 
Luciana Digiglio

Luciana Digiglio


Nighthawk

igor unuk


Nighthawk/ Nočna ptica 

Špela Čadež (Finta Film, Bonobostudio)

2016, SLO/CRO, 8'50''


A badger lies motionless on a local road. A police patrol approaches the body in the dark. They soon realize that the animal is not dead; the badger is dead drunk! 

 

Jazbec nepremično leži na lokalni cesti. Policijska patrulja se približa v mrak ogrnjenemu truplu. Kmalu ugotovijo, da žival na cesti ni mrtva − jazbec je le mrtvo pijan!


Director

 
Špela Čadež

Špela Čadež


Bene's Horizon

igor unuk


Bene's Horizon/ Benejevo obzorje/ L'Horizon de Bene

Jumi Yoon, Eloic Gimenez (Trois Fois Plus)

2016, FRA, 12'53''


Bene is a child who lives in the African rainforest. He manages to survive in the harsh environment of the jungle by living under the rule of bloodthirsty hunters. But one day, after meeting a baby gorilla, it is his turn to become the prey.

 

Bene je otrok, ki živi v afriškem pragozdu. V sovražnem okolju mu uspe preživeti pod vlado krvoločnega plemena lovcev. Toda nekega dne, zatem ko sreča goriljega mladiča, se iz lovca prelevi v plen.


Directors

 
Eloic Gimenez

Eloic Gimenez

Jumi Yoon

Jumi Yoon


Statue of Blood

igor unuk


Statue of Blood/ Kip iz krvi/ Xiang (像)

Wu Jun (Anhui Normal University) 

2017, PRC, 4'51''


Buddhism believes that ''this exists so that does, therefore when this disappears so that does too''. Greedy people destroy this harmony in pursuit of their own selfish desires. They don’t know or care that the production of ivory Buddhist statues and beads means the end of an elephant’s life.

 

Budisti verjamejo, da ''to obstaja, zato obstaja tisto, zaradi česar ko izgine to, izgine tudi tisto''. Pohlepneži uničujejo to harmonijo v zasledovanju lastnih sebičnih želja. Ne vedo in jih niti ne zanima, da proizvodnja slonovinastih kipcev Bude in kroglic terja slonovo življenje.


Director

 
Wu Jun

Wu Jun


Incarnation

igor unuk


Incarnation/ Utelešenje/ Wcielenie

Barbara Rupik (Film School Lodz) 

2017, POL, 4'45''


A man is left alone with nature, teetering on the edge between life and death.

 

Moški ostane sam z naravo, zibajoč se na robu med življenjem in smrtjo.


Director

 
Barbara Rupik

Barbara Rupik


KL

igor unuk


KL

William Henne, Yan Bonnin (Delphine Renard) 

2017, BEL, 3'30''


The place is revealed only through details, framed in close-up. This site is an immense cemetery stretching over 42 km², located in Upper Silesia, known for its numerous motives: railway crossings and rivets, windows, red bricks, mud and puddles, details of wagons, knots of barbed wire ...

 

Kraj v filmu je razodet preko podrobnosti in posnet od blizu. Gre za ogromno pokopališče v Zgornji Šleziji, ki se razteza na več kot 42 km² površine in je poznano po številnih motivih: železniških tirih in zakovicah, oknih, rdečih opekah, blatu in lužah, podrobnostih na vagonih, skupkih bodeče žice ...


Nocturne

igor unuk


Nocturne/ Nokturno/ Nachtstück

Anne Breymann

2016, GER, 5'19''


At night, the forest creatures gather to gamble, putting their innermost at stake.

 

Ponoči se gozdna bitja zberejo ob partiji igre za denar, kjer postavijo na kocko svojo dušo. 


The Last Quest

igor unuk


The Last Quest/ Poslednji izziv/ Posljednji izazov

Božidar Trkulja (ZagrebFilm) 

2017, CRO, 15'57''


Five brave heroes. Three incentive dwarfs. One tempting prize. Greed, vanity and lust in the contest until the very end. 

 

Pet pogumnih junakov. Trije izzivajoči škratje. Ena mikavna nagrada. Pohlep, nečimrnost in poželenje v boju dobridkega konca. 


Director

 
Božidar Trkulja

Božidar Trkulja