Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

Animacije2017

Filtering by Category: ISMC1

Dead Horses

igor unuk


Dead Horses/ Mrtvi konji/ Cavalls morts

Marc Riba, Anna Solanas (I+G Stop Motion) 

2016, ESP, 6'15''


In an isolated and unknown place during a war, a child is forced to flee. On his way, there are horse carcasses everywhere. Only dead horses. Why? Why did the horses decide to kill themselves?

 

Med vojno mora otrok pobegniti iz samotnega in neznanega kraja. Na svoji poti naleti na trupla konjev. Vsepovsod ležijo mrtvi konji, drugih mrtvih živali razen njih ni. Zakaj? Zakaj so se konji odločili, da se ubijejo?


Directors

 
Marc Riba, Anna Solanas

Marc Riba, Anna Solanas


Hate for Sale

igor unuk


Hate for Sale/ Sovraštvo naprodaj

Anna Eijsbouts (Anna Eijsbouts Animation) 

2017, NLD, 2'40''


Hate for sale. All the very best. Hate for sale. Vintage stuff. Do my cries excite your interest? Lovely hate. Your life is rough.

 

Sovraštvo naprodaj. Na voljo le najboljše. Sovraštvo naprodaj. Izbrana ponudba. Vam moji kriki vzbujajo zanimanje? Očarljivo sovraštvo. Tvoje življenje je surovo.


Director

 
Anna Eijsbouts

Anna Eijsbouts


Alphonse Gets Lost

igor unuk


Alphonse Gets Lost/ Alphonse se izgubi/ Alphonse s’égare

Jean-Luc Greco, Catherine Buffat (Les Films à Carreaux) 

2016, FRA, 14'


In a school corridor, Alphonse catches up with a girl, who suddenly faints in front of him. He tries to kiss her stupidly, but Marco shows up and makes a fool out of him. 6 months later, it’s summer.

 

Na šolskem hodniku Alphonse dohiti dekle, ki nenadoma omedli pred njim. Povsem neumno jo skuša poljubiti, takrat pa se prikaže Marco in Alphonse izpade kot bedak. Šest mesecev zatem je poletje. 


Directors

 
Catherine Buffat

Catherine Buffat

Jean-Luc Greco

Jean-Luc Greco


Roadless

igor unuk


Roadless/ Brezcesten/ Molu (末路) 

Wu Huayu (China Academy of Art)

2016, PRC, 4'19''


It was an absurd age between 1960 and 1970 in China. The heroine broke the taboo, and she went to cover up the mistake she made, so she took a bus, but didn't know where it would go.

 

Med letoma 1960 in 1970 je bilo na kitajskem absurdno obdobje. Junakinja je prekršila tabu in se odločila prikriti svojo preteklo napako. S tem namenom se je usedla na avtobus, vendar ni vedela, kam jo bo pot zanesla.


Ginevra

igor unuk


Ginevra

Tess Martin (Monticello Park Productions) 

2017, NLD/ USA, 3'42''


Based on Percy Shelley’s poem ''The Dirge'', Ginevra depicts the aftermath of the murder of a young woman. As her distraught mother looks on, she learns that life after death involves a transition she never could have imagined.

 

Film Ginerva je narejen po predlogi pesmi Percyja Shelleya z naslovom ''Žalostnika'' in prikazuje posledico umora mlade ženske. Ko raztresena mati umorjene ženske razmišlja o dogodku , ugotovi, da življenje po smrti zajema prehod, ki si ga ni nikoli predstavljala.


Director

 
Tess Martin

Tess Martin


Don't Think of Pink Elephant

igor unuk


Don't Think of Pink Elephant/ Ne misli na rožnatega slona

Suraya Raja (NFTS)

2017, UK, 7'20''


We’ve all had thoughts of what might happen should we jump from a high place, drop the baby or stab someone with a fork. Usually we can dismiss them without a care – but what if we couldn’t?

 

Vsi smo že razmišljali o tem, kaj bi se zgodilo, če bi skočili iz višine, iz naročja izpustili dojenčka ali nekoga zabodli z vilico. Navadno lahko te misli brez težav tudi opustimo − toda kaj če jih ne bi mogli prepoditi iz glave?


Director

 
Suraya Raja

Suraya Raja


Farewell

igor unuk


Farewell/ Slovo

Leon Vidmar (ZVVIKS) 

2016, SLO, 5'51''


Lovro is tired and sad. He fills the bathtub with water, looking at the droplets dripping from the tap. As one hits the water surface, Lovro remembers the day he first went fishing with his grandpa. Memory and reality merge into one.

 

Lovro je utrujen in žalosten. Kopalno kad napolni z vodo in opazuje kapljice, ki kapljajo iz pipe. Ko ena izmed njih zadene ob vodno površino, se Lovro spomni dne, ko je šel prvič loviti ribe z dedkom. Spomini in realnost se prepletejo in zlijejo v eno.


Director

 
Leon Vidmar

Leon Vidmar


Black Dog

igor unuk


Black Dog/ Črni pes

Joshua Tuthill (Syracuse University) 

2017, USA, 15'


Film utilizes archival footage and stop motion technique. Set during the space race of the 1960s. Two brothers must deal with sudden loss of their parents.

 

Film je narejen iz arhivskih posnetkov z uporabo stop motion tehnike. Dogajanje je postavljeno v čas vesoljske tekme v 60. leta. Brata se morata soočiti z nenadno smrtjo svojih staršev.


Director

 
Joshua Tuthill

Joshua Tuthill


Sexy Laundry

igor unuk


Sexy Laundry/ Seksi perilo

Izabela Plucińska (NFB)

2015, CAN, 12'


How can the flames of desire be rekindled after 25 years of married life? An erotic comedy, made entirely through the use of modelling clay, delves into the private lives of Alice and Henry, a couple in their fifties, numbed by routine.

 

Kako po 25 letih zakona ponovno zanetiti iskro poželenja? Erotična komedija, v celoti narejena z modelirno glino, ki se poglobi v zasebno življenje dveh petdesetletnikov, Alice in Henryja, para, povsem otopelega zaradi vsakodnevne rutine.