Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

Animacije 2019

Filtering by Category: predstavitevknjige2019

Sestrstvo* in enotnost: lezbični in kvirovski feministični aktivizem v pojugoslovanskem prostoru

Kaja Fiedler

Predstavitev knjige s pogovorom


V zadnjih letih so v mednarodnem akademskem prostoru izšle publikacije, v katerih je skupina avtoric_jev popisala nekaj kompleksnih izkušenj lezbičnega in kvirovskega feminističnega aktivizma v pojugoslovanskem prostoru.

V letu 2018 je tako izšla knjiga z naslovom Sestrstvo in enotnost: lezbični aktivizem v pojugoslovanskem prostoru (ur. Bilić B.& Radoman M., Palgrave). Poglavje v tej knjigi skuša umestiti ljubljanski Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore v kontekst lokalnega in mednarodnega aktivizma, obenem pa naslovi še nekatere druge avtonomne feministične lezbične in kvirovske inciative iz Ljubljane, kot je bila v 1990-ih feministično-lezbična skupina Kasandra, in še delujoče Lezbično-feministično univerzo ter Anarhistično-kvirovsko-feministični prostor (Afkors) v Rogu.

V predstavitvi in pogovoru nas bo zanimalo, kakšna so presečišča med izkušnjami lezbičnega in kvirovskega feminističnega aktivizma v pojugoslovanskem prostoru, kako graditi sestrstvo*, kako zagotoviti kontinuiteto (če le-ta sploh obstaja), katera so morebitna presečišča med akademskim publiciranjem in prakso samoorganiziranih gibanj.

V kontekstu festivala StopTrik pa se bomo ustavile tudi pri filmski produkciji omenjenih skupin ter pomenu filma pri ustvarjanju kvirovsko-feminističnih arhivov spomina.

Lezbični in kvir feministični blok, Protest za 8. marec, 8.3.2018, Kongresni trg, Ljubljana  (foto T. Oblak & M. Kraljič).

Lezbični in kvir feministični blok, Protest za 8. marec, 8.3.2018, Kongresni trg, Ljubljana
(foto T. Oblak & M. Kraljič).


Z Majo Pan in Tejo Oblak se bo pogovarjala Urška Breznik.


Maja Pan je feministična filozofinja in neformalna edukatorka. V regijskem in transnacionalnem aktivizmu deluje od leta 1997.

Teja Oblak sodeluje v kolektivu Lezbično-feministične univerze v Ljubljani in pri feministični radijski oddaji Sektor Ž na Radiu Študent.


Globalna teorija animacije: Mednarodne perspektive na Animafest Zagreb

Kaja Fiedler

Pregled zgodovinskih in sodobnih trendov v animaciji z različnih perspektiv, vključno z umetnostno zgodovino, filmom, medijskimi in kulturnimi študijami, je pomemben vidik današnjih teoretičnih in zgodovinskih pristopov na tem hitro razvijajočem se področju. Globalna teorija animacije ponuja podroben in raznolik vpogled v metodologije sodobnih študij animacije, kot tudi teme, ki so pomembne za študij animacije danes. Stik med praktičnimi in teoretičnimi pristopi k animaciji na Animafest Scanner-ju je tesno povezan z gostiteljem tega dogodka, Svetovnim festivalom animiranega filma Animafest Zagreb. Knjiga nudi prostor akademskemu pisanju, ki je zelo odprto za praktične vidike animacije, saj je več avtoric_jev uveljavljenih ne le kot raziskovalk_cev animacije, temveč tudi kot umetnice_ki. Poleg uvodnika urednic_kov in predgovora, ki ga je napisal priznani strokovnjak za animacijo Giannalberto Bendazzi, antologija predstavlja 15 izbranih esejev iz prvih treh edicij  mednarodnega simpozija o animaciji Animafest Scanner. Eseji raziskujejo različne pomembne vidike študij animacije, med njimi tudi take, ki angleško govorečim skupnostim še niso znani.


Avtorice_ji:

Midhat Ajanović Ajan, Giannalberto Bendazzi, Olga Bobrowska, Michał Bobrowski, Dirk de Bruyn, Edwin Carels, Marcin Giżycki, Guo Chunning (Maggie), Mikhail Gurevich, Fatemah Hosseini-Shakib, Holger Lang, Irena Paulus, Adrijana Ružić, Mareike Sera, Paul Wells

Globalna teorija animacije. Mednarodne perspektive na Animafest Zagreb, Franziska Bruckner, Holger Lang, Nikica Gilić, Daniel Šuljić, Hrvoje Turković [ur.], Bloomsbury: London, New York, Sydney, Dehli 2019

Propaganda, ideologija, animacija. Izkrivljene sanje zgodovine

Lina Dvoršak

Predstavljena monografija na zgodovino in sodobnost animiranega filma zre skozi prizmo ideološke vpetosti tega medija. Urednice_ki so filmske strokovnjake_inje in kritike_čarke pozvali k razmisleku o nevarnih razmerjih med umetnostjo animacije in uradno propagando. Propagandna sporočila političnih sistemov 20. in 21. stoletja so ne glede na njihove ideološke podlage temeljila na precej podobnih teoretičnih in metodoloških predpostavkah. Intrinzično simboličen in sintetičen jezik animiranih filmov omogoča opazovanje retoričnih načinov in strategij indoktrinacije v njihovi najčistejši obliki. Avtorice_ji zbranih prispevkov preučujejo animirano produkcijo v ozadju zgodovinskih in političnih kontekstov, ki vključujejo: sovjetsko in postsovjetsko Rusijo, ZDA in vzhodnoevropske satelitske države med hladno vojno, Weimarsko republiko in nacistično Nemčijo, Ljudsko republiko Kitajsko pod Mao Cetungom, Jugoslavijo maršala Tita in njen dramatičen razpad ter sedanje stanje evropske integracije. Avtorice_ji predstavljajo kulturno raznolikost in različne raziskovalne pristope, saj prihajajo iz različnih akademskih in kulturnih okolij (Poljska, Češka, Madžarska, Srbija, Kitajska, Grčija/Estonija, Rusija/ZDA, Bolgarija/Kanada, Bosna in Hercegovine/Švedska). Poleg prispevkov, ki so jih napisale_i mednarodno priznane_i strokovnjaki_nje študij animacije (npr. Mikhail Gurevich, Midhat Ajanović Ajan), objavljamo tudi članke mlajše generacije akademičark_kov in aktivistk_ov filmske kulture (npr. Anna Ida Orosz, Jiří Neděla), pa tudi manifest Teodora Uševa.


inKUqYPw.jpeg

Urednice_ki: Olga Bobrowska, Michał Bobrowski, Bogusław Zmudziński

Avtorice_ji: Midhat Ajanović Ajan// Milen Alempijević// Olga Bobrowska// Michał Bobrowski// Guo Chunning// Mikhail Gurevich// Vassilis Kroustallis// Magdalena Krzosek-Hołody// Michał Mróz// Jiří Neděla// Anna Ida Orosz// Theodore Ushev// Bogusław Zmudziński

Založnik: AGH University of Science and Technology Press, Krakov 2019

Izdano v sodelovanju s: Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima

 

Publikacija je del projekta “Twisted Dreams of History. V4 Perspective on Propaganda, Ideology and Animation” / “Izkrivljene sanje zgodovine. V4 Pogled na propagando, ideologijo in animacijo”; podpora: International Visegrad Fund – projekt #21720353