Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

Animacije 2019

Razstava Bodečih než

Kaja Fiedler

V času festivala bodo v preddverju dvorane Vetrinjskega dvora prvič v fizični obliki razstavljene seksistične izjave, ki se potegujejo za nečastni naziv Bodeča neža.


nagradabodecaneza_big.jpg

Bodečo nežo za seksistično izjavo leta podeljujeta kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala spol.si skupaj z zainteresirano javnostjo. Ta nečastni naziv lahko doleti vse, ki javno napadajo, ponižujejo in žalijo druge na podlagi spola, spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.

Zlasti osebe, ki delujejo na javno izpostavljenih področjih, kot so politika, znanost, (pop) kultura, umetnost in mediji, imajo posebno veliko odgovornost za soustvarjanje odprte, pluralne in strpne družbe. Njihov položaj jim namreč daje privilegij, da sooblikujejo javno mnenje. Če širijo seksistična stališča, s pozicije moči normalizirajo sovražni govor in legitimirajo diskriminacijo, kar je v nasprotju s prizadevanji za družbo enakih možnosti.

Ker so seksistične izjave v javnem diskurzu vsakodnevne in največkrat ne doživijo refleksije, jih bodeča neža zbira, analizira in komentira ter izpostavlja javni kritiki.

Začetki bodeče neže segajo v januar 2013, ko je v kolektivu Rdeče zore nastala ideja o Sramotilnem stebru, na katerem so se zbirale in komentirale seksistične izjave. Isto leto so med 14. festivalom Rdeče zore feministične iniciative in posameznice Sramotilni steber nadgradile z bodečo nežo, ki je bila prvič podeljena na mednarodni dan žensk 8. marca 2013. Leta 2015 se je iniciativi pridružil spletni portal spol.si. Motiv za nagrado je ustvarila stripovska umetnica in ilustratorka Anna Ehrlemark.


Rdeče zore

So feministični in kvirovski kolektiv, ki organizira različna skupnostna druženja in akcije. Osrednji in najbolj odmeven je istoimenski mednarodni festival, ki je ime prevzel po iznajdljivemu otroku ulice, revni junakinji iz romana Rdeča Zora in njena tolpa pisatelja Kurta Kläberja. Pobudnice festivala so leta 2000 delovale na Metelkovi v okviru društev KUD Mreža, ŠKUC-LL, Monokel in v medtem že zamrlih Ženskem centru in Kasandri. Ker je bilo očitno, da ženske tudi na Metelkovi opravijo večino organizacijskega in ustvarjalnega, a obenem nevidnega dela, ki je pogoj za delovanje in živost tako velikega avtonomnega kulturnega centra, so se odločile, da na mednarodni dan žensk, 8. marec, organizirajo festival, ki bo javni prostor razprl za druženje in izražanje žensk* na nehierarhičnem, neizkoriščevalskem in protikapitalističnem temelju. Festival se večinoma odvija na območju AKC Metelkova mesto in Avtonomne tovarne Rog v Ljubljani, njegovemu prvotnemu zgoraj omenjenemu namenu ter načelu DIY (naredi sam_a), pa festival in kolektiv sledita še danes.

*V tekstu uporabljajo »ženske*« kot termin, ki vključuje tudi vse transpolne, interspolne in druge spolno nebinarne osebe."


Spol.si

Spletni portal spol.si je samostojen, neodvisen in nestrankarski medij, osredotočen na teme, ki so povezane s spolom. Ažurno in analitično se odziva na neenakosti spolov, pojave seksizma in reprodukcijo stereotipov na različnih družbenih poljih

 (v politiki, medijih, umetnosti, (pop) kulturi, znanosti itd.). Pri tem si prizadeva pokrivati različna vsebinska področja, od delitve dela v gospodinjstvu prek politične reprezentacije in segregacije na trgu dela do nasilja v zasebni sferi, izkoriščanja v prostituciji, seksizma v medijih, delovanja spolnih vlog itd. Posebno pozornost namenja tematiziranju, analiziranju in problematiziranju vednosti o moških in moškosti ter o ženskah in ženskosti ter drugih spolih. Vprašanja, povezana s spolom, obravnava v okviru aktualnih družbenih, političnih in ekonomskih razmer v Sloveniji in svetu ter v odnosu do starosti, rase, narodnosti, vere, socialnega statusa in spolne usmerjenosti, saj upošteva, da se viri neenakosti prepletajo in dopolnjujejo.


Izdajatelj

Portal spol.si izdaja Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa. Namen društva je aktivno promoviranje enakosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na spol in spolno usmerjenost, narodnost, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, družbeni položaj, izobrazbo ali katero drugo osebno okoliščino, s ciljem uveljavljanja enakosti in pluralnosti v družbi