Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

Animacije 2019

Globalna teorija animacije: Mednarodne perspektive na Animafest Zagreb

Kaja Fiedler

Pregled zgodovinskih in sodobnih trendov v animaciji z različnih perspektiv, vključno z umetnostno zgodovino, filmom, medijskimi in kulturnimi študijami, je pomemben vidik današnjih teoretičnih in zgodovinskih pristopov na tem hitro razvijajočem se področju. Globalna teorija animacije ponuja podroben in raznolik vpogled v metodologije sodobnih študij animacije, kot tudi teme, ki so pomembne za študij animacije danes. Stik med praktičnimi in teoretičnimi pristopi k animaciji na Animafest Scanner-ju je tesno povezan z gostiteljem tega dogodka, Svetovnim festivalom animiranega filma Animafest Zagreb. Knjiga nudi prostor akademskemu pisanju, ki je zelo odprto za praktične vidike animacije, saj je več avtoric_jev uveljavljenih ne le kot raziskovalk_cev animacije, temveč tudi kot umetnice_ki. Poleg uvodnika urednic_kov in predgovora, ki ga je napisal priznani strokovnjak za animacijo Giannalberto Bendazzi, antologija predstavlja 15 izbranih esejev iz prvih treh edicij  mednarodnega simpozija o animaciji Animafest Scanner. Eseji raziskujejo različne pomembne vidike študij animacije, med njimi tudi take, ki angleško govorečim skupnostim še niso znani.


Avtorice_ji:

Midhat Ajanović Ajan, Giannalberto Bendazzi, Olga Bobrowska, Michał Bobrowski, Dirk de Bruyn, Edwin Carels, Marcin Giżycki, Guo Chunning (Maggie), Mikhail Gurevich, Fatemah Hosseini-Shakib, Holger Lang, Irena Paulus, Adrijana Ružić, Mareike Sera, Paul Wells

Globalna teorija animacije. Mednarodne perspektive na Animafest Zagreb, Franziska Bruckner, Holger Lang, Nikica Gilić, Daniel Šuljić, Hrvoje Turković [ur.], Bloomsbury: London, New York, Sydney, Dehli 2019