Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

Animacije 2018

Filtering by Category: Panorama

Tendrils

Lina Dvoršak

Tendrils_Still_01.jpg
Tendrils_Still_02.jpg

Tendrils/ Vitice

Helen Woolston (Estonian Academy of Arts)

2017, EST/UK, 10'38''


When one human finds shelter inside a botanical glasshouse, the plants use their strange beauty to tease and play with him, trying to reawaken a dormant connection. However, the plants have a completely different set of social norms than the visitor is accustomed to.


Ko nek človek poišče zatočišče v zasteklenem botaničnem vrtu, rastline uporabijo svojo nenavadno lepoto, da ga dražijo in se z njim igrajo v poskusu prebuditve speče povezave. Vendar pa imajo rastline povsem drugačen sistem družbenih norm, kakršnih je obiskovalec navajen.

Helen Woolston.jpg

Non-rainy Philosophy

Lina Dvoršak

pnp_img (3).jpg
pnp_img.jpg
pnp_img (2).jpg

Non-rainy Philosophy/ Nedeževna filozofija/ Philosophie non-pluviale

Fran Gondi (EMCA School Animation)

2017, FRA, 6'45''


 A being walks with his umbrella under a hard rainy night. Lampposts will guide him in the dark.

 Bitje se ponoči z dežnikom sprehaja po močnem dežju. Svetilke ga bodo vodile v temi.


Photo ID.jpg

Tulipomania: On the Outside [Spinello remix]

Lina Dvoršak

OntheOutside_Spinello_still_2.jpg
OntheOutside_Spinello_still_3.jpg
OntheOutside_Spinello_still_1.jpg

Tulipomania: On the Outside [Spinello remix]/ Tulipomania: Zunaj [Spinello remix]

Cheryl Gelover, Tom Murray (Tulipomania)

2018, USA, 4'37''


 Dramatic, dark and dubby, features vintage objects animated frame by frame as torn paper and tape collages on thousands of individual sheets of black paper. Celebrating a quaint naiveté, the animation was inspired by the addition of a space-age era broadcast layered into the remix by Spinello aka Shane Woolman.


 Dramatičen, temen in mrk film, v katerem so starinski predmeti animirani sličico za sličico v obliki strganega papirja in lepljenega kolaža na tisočih listih črnega papirja. Animacija slavi prijetno starinsko naivnost, nastala pa je po navdihu dodajanja radijskih in TV prenosov iz časa atomske dobe, ki jih je avtor Spinello aka Shane Woolman vključil v svoj remiks.


tulipomania-fire-escape_cropped.jpg

Chaste Susanne

Lina Dvoršak

Still_KeuscheSusanne_2.png
Still_KeuscheSusanne_1.png

Chaste Susanne/ Krepostna Susanne/ Die Keusche Susanne

Catrina David, Fabian Anger, Hannes Müller, Julia Ritter (University of Vienna)

2016, AUT, 2'11''


 The chaste and dutiful SUSANNE is driven crazy by the impertinence and harassment of men, which makes her explode and destroy everything around her.


 Krepostno in vestno Susanne spravlja predrznost in nadlegovanje moških ob živce, zaradi česar izbruhne in uniči vse okrog sebe.


Blue Key

Lina Dvoršak

Blue Keys - Foto.jpg
Blue Keys- foto 4.jpg
Blue keys - Foto 2.jpg

Blue Key/ V modrem ključu/ U plavom ključu

Jelena Bešir (Academic Film Center)

2018, SRB, 8'45''


The work of Ivo Andric and him as a personality are an inspiration for the film which turned into the story about chaos of this world. A girl is walking through the city and she is constantly facing the Sound Chaos, which is coming from people around her.


 Delo Iva Andrića in njegova osebnost sta služila kot navdih za nastanek tega filma, ki se spremeni v zgodbo o kaosu sveta. Dekle se sprehaja po mestu in nenehno srečuje Zvočni Kaos, ki prihaja od ljudi okrog nje.


Jelena Bešir Foto.jpg

No Peace in the Studio

Lina Dvoršak

Nikoli_ni_miru_1.jpg
Nikoli_ni_miru_2.jpg

No Peace in the Studio/ Nikoli ni miru

Žoel Kastelic (Academy of Fine Arts and Design Ljubljana)

2018, SLO, 1'53''


 Various events, happening inside as well as outside the studio show, how restless and lively a studio can be even in the artist's absence.


 Različni dogodki, ki se vršijo v studiu in izven njega, prikazujejo, kako nemirno in živahno je lahko v studiu tudi v umetnikovi odsotnosti.


profilepic1.jpg

Dustrolls

Lina Dvoršak

Tolmurullid_Katariina Aule_still001_300dpi.jpg
Tolmurullid_Katariina Aule_still002_300dpi.jpg

Dustrolls/ Čistilni valjček/ Tolmurullid

Katariina Aule (Estonian Academy of Arts)

2017, EST, 7'31''


 An old blind watchmaker makes a living by repairing clocks, with a little help from his unnoticeable friends.


 Stari in slepi urar se preživlja s popravljanjem ur, pomaga pa mu neopazen prijatelj.


Director of Tolmurullid_Katariina Aule_300dpi.jpg

Metum

Lina Dvoršak

2017_Metum_001.png
2017_Metum_002.png

Metum

Collective (ZVVIKS)

2017, SLO, 1'42''


 What's more scary, a wicked witch or dad when he's drunk?


 Kaj je bolj strašljivo, zlobna čarovnica ali oče, ko je pijan?


2017_Metum_Team_photo.JPG

300g/m2

Lina Dvoršak

300g_m2_2.png

300g/m2

Kamila Kucikova (Estonian Academy of Arts)

2018, EST/SVK, 5'33''


 It's a monodrama of a white-white paper.


 Monodrama o belo-belem papirju.


Kamila Kucikova 1.jpg

The Last Cruise

Lina Dvoršak

Still.jpg

The Last Cruise / Poslednje križarjenje

Hristina Belousova (Dante Rustav Films)

2018, Uzbekistan, 1'23''


 Everyone has got a ticket for this ship, but it always sails... at a different time.


 Vsi imajo karto za to ladjo, vendar vedno odpluje ... ob drugem času.


Hristina Belousova (director).jpg

39 Weeks, 6 Days

Lina Dvoršak

03 FOTOS_39weeks6days.jpg
04 FOTOS_39weeks6days.jpg
10 FOTOS_39weeks6days.jpg
09 FOTOS_39weeks6days.jpg

39 Weeks, 6 Days/ 39 tednov in 6 dni/ 39 týždňov, 6 dní 

Joanna Kożuch, Boris Šima (plackartnyj, Bfilm)

2017, SVK, 7'52''


 An artistic experiment, animated diary and personal documentary showing animated self-portraits of a woman and a man, married couple and co-authors during 40 weeks of the gravidity.


 Umetniški poskus, animirani dnevnik in osebni dokumentarec, ki prikazuje animirane avtoportrete ženske in moškega, poročenega para in so-avtorjev v 40ih tednih nosečnosti.


foto of the   DIRECTOR_Kozuch&Sima.jpg

Cleaning in Progress

Lina Dvoršak

Grant Holden - Cleaning in Progress - Still 02 300dpi.jpg
Grant Holden - Cleaning in Progress - Still 01 300dpi.jpg

Cleaning in Progress/ Čiščenje v teku

Grant Holden (Edinburgh College of Art)

2018, UK, 6'30''


 Set in a car park, the film focuses on the relationship between a cleaner and his talking brush.


 Dogajanje je postavljeno na parkirišče, zgodba pa se osredotoča na odnos med čistilcem in njegovo govorečo krtačo.


Grant Holden - Cleaning in Progress - Director_s Headshot.jpg

The Tobacco Shop

Lina Dvoršak

tobacco poster.jpg
tobacco.png

The Tobacco Shop/ Prodajalna tobaka

Gili Shaanan (Bezalel Academy of Arts and Design)

2017, ISR, 1'52''


 Confined in his room, a man is entrapped in thoughts about possibilities we have never pursued, designing more and more from life outside his room window. Inspired by Fernando Pessoa's "The Tobacco Shop".


 Moški, zaprt v svojo sobo, je ujet v mislih o še nikoli doživetih možnostih, ki jih bolj in bolj napleta iz življenja na drugi strani svojega okna. Navdihnjeno po pesmi Fernanda Pessoe ''Prodajalna tobaka''.


gili.jpg

Warsaw

Lina Dvoršak

Warsaw/ Varšava/ Warszawa

Anita Kwiatkowska-Naqvi (LeLe production)

2017, POL, 2'40''


 An animated music video inspired by the pre-history of film. Hand painted ceramics rotate to the rythm of a folk song, creating a captivating moving image.


 Animirani glasbeni posnetek po navdihu predfilmskega obdobja. Ročno poslikana keramika se vrti v ritmu ljudske pesmi in ustvarja očarljivo gibljivo sliko.


Crush

Lina Dvoršak

fotograma 2.jpg
fotograma 1.jpg
fotograma 3.jpg
poster crush.jpg

Crush / Zatrapanost

La Academia de Animación (collective)

2017, ESP, 1'43''


 There are people who, when suddenly falling in love, feel butterflies in their stomachs, their hearts speed up and they feel their whole body vibrate ... But other people, darker in nature, have more interesting things happening to them.


 So ljudje, ki ob nenadni zaljubljenosti začutijo ščemenje v trebuhu, njihovo srce podivja in po vsem telesu čutijo utripanje ... Toda nekateri ljudje, mračnejši po naravi, doživljajo še zanimivejše stvari.


foto corto.jpg

Letting Go

Lina Dvoršak

LLL_still3.jpg
LLL_still2.jpg

Letting Go/ Izpustiti/ Lahtilaskmise lugu

Ülo Pikkov (Silmviburlane)

2017, EST/DNK, 10'44''


 The Japanese believe that by releasing a paper doll at the sea they are letting go of an evil spirit.


 Japonci verjamejo, da s spuščanjem papirne lutke po morju izpustijo zlobnega duha.


ylo pikkov photo.jpg