Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

Animacije 2018

Filtering by Category: Anca

A Ballad of Four Horses

Lina Dvoršak

01 The Ballad of Four Horses.jpg

A Ballad of Four Horses/ Balada o štirih konjih/ Balada o štyroch koňoch

Gratex

1995, SVK, 4'


 The first Slovak computer animated music video. Music: Peter Lipa.


 Prvi slovaški računalniško animirani glasbeni video. Glasba: Peter Lipa.


01 gratex.png

Lina Dvoršak

02 Steps, Jumps, Years.jpg

Steps, Jumps, Years… and the Last One Turn the Lights Off/ Koraki, skoki, leta ... in zadnja_i ugasne luči/ Kroky, skoky, roky… a posledný zhasne

Katarína Kerekesová, Vanda Raýmanová, Michal Struss, Karol Holubčík, Maroš Končok, Vlado Král, Martina Matlovičová, Matej Klade, Martin Snopek

1995, SVK, 5'


 100 years of cinema in animated box.


 100 let kina v animirani škatli.


02 vanda raymanova.jpg
02 katarina-kerekesova.jpg
02 i 04 vladimir kral.png
02 i  09 martin snopek.jpg

Glider

Lina Dvoršak

03 Glider.jpg

Glider/ Jadralno letalo/ Vetroň

Igor Derevenec, Juraj Krumpolec

1997, SVK, 4'


 The first Slovak music video made completely by computer using 3D animation. Music: Hex.


 Prvi slovaški glasbeni video, v celoti narejen z uporabo 3D računalniške animacije. Glasba: Hex.


03 igor derevenec.jpg
03 juraj krumpolec.jpg

Double voice invention a-minor

Lina Dvoršak

04 Double voice invention a-minor.jpg

Double voice invention a-minor/ Dvoglasna invencija v A-molu/ Dvojhlasná Invencia A-Mol

Vladimír Král

1998, SVK, 2'


 The chase of the redhood and the wolf, with the sad end.


 Lov rdeče kapice in volka z žalostnim koncem.


02 i 04 vladimir kral.png

In the Box

Lina Dvoršak

05 In the Box.jpg

In the Box/ V kocki/ V kocke

Michal Struss (VŠMU, Peter Veverka)

1999, SVK, 6'


 Short film about space.


 Kratki film o prostoru.


02 i 05 Michal_Struss.jpg

Lionardo Mio

Lina Dvoršak

06 Lionardo Mio.jpg

Lionardo Mio

Ivana Šebestová (VŠMU)

2004, SVK, 7'


 Florence, 1500 A. C. A theatre company performs a love story à la commedia dell’arte: Harlequin desires Columbine, but she loves a noble and mysterious painter Leonardo da Vinci. The story gets tangled, nobody knows anymore what fiction is and what reality. Only Leonardo keeps his head cool and makes use of the emotional disorder to create his masterpieces.


 Firence, 1500 pr. n. št.. Gledališki kolektiv izvaja ljubezensko zgodbo v stilu commedie dell'arte: Harlekin želi Kolombino, ona pa ljubi plemenitega in skrivnostnega slikarja Leonarda da Vincija. Zgodba se zaplete, nihče več ne ve, kaj je fikcija in kaj realnost. Le Leonardo ohrani trezno glavo in uporabi to čustveno zmedo, da ustvari svoje mojstrovine.


06 ivana sebestova.jpg

Viliam

Lina Dvoršak

07 Viliam.png

Viliam

Veronika Obertová (Ove Pictures)

2009, SVK, 7'


 A story of Viliam, who lives his own animated life within the real world. Childish fun turns into a problem, the problem becomes a solution. No solution is perfect though…


 Zgodba o Viliamu, ki živi lastno animirano življenje znotraj resničnega sveta. Otroška igra postane problem, problem postane rešitev. Vendar nobena rešitev ni popolna ...


07 Veronika Obertová.jpg

tWins

Lina Dvoršak

08 twins.jpg

tWins

Peter Budinský (VŠMU)

2011, SVK, 6'


 The story is about two Siamese twins fighting each other in the boxers’ ring. “Thanks” to their disability, they are sharing professional and private life, both from the different social side. The story is coming to the head when the smaller from the brothers tries to win a common fight. However, situation presents that one part cannot be without another part.


 Zgodba o siamskih dvojčkih, ki se med seboj borita v boksarskem ringu. Zaradi invalidnosti si delita poklicno in zasebno življenje, oboje iz različnih socialnih strani. Zgodba doseže vrhunec, ko manjši od bratov poskuša zmagati v skupnem boju. Vendar situacija pokaže, da en del ne more obstajati brez drugega.


08 peter budinsky.png

The Last Bus

Lina Dvoršak

09 last bus.jpg

The Last Bus/ Zadnji avtobus/ Posledný autobus

Ivana Laučíková, Martin Snopek (feelmefilm)

2011, SVK, 15'


 A short film about people who are hunted.


 Kratki film o ljudeh, ki jih lovijo.


09 ivana laucikova.jpg
02 i  09 martin snopek.jpg

Pandas

Lina Dvoršak

10 Pandas.jpg

Pandas/ Pande/ Pandy

Matúš Vizár (BFILM, FAMU)

2013, SVK/CZE, 11'


 They are the product of millions of generations before them and yet they're left all alone in the forest to fend for themselves. One day, an all to active primate, the human being, finds them and they quickly become a pond in man's games.


 So rezultat milijonov preteklih generacij, kljub temu pa so ostale v gozdu, prepuščene same sebi. Nekega dne jih najde človek, ta zelo aktivni primat, in hitro postanejo lutka v človekovih igrah.


10 Matus_Vizar.jpg

Cowboyland

Lina Dvoršak

11 Cowboyland.jpg

Cowboyland/ Dežela kavbojev/ Kovbojsko

Dávid Štumpf (VŠMU)

2015, SVK, 5'


 According to the rules of the Wild West, thieves must be punished. But when the sheriff's horse breaks, there is no-one to ever-see rule-keeping.


 V skladu s pravili Divjega zahoda je treba tatove kaznovati. Toda ko šerif ostane brez svojega konja, ni več nikogar, ki bi skrbel za to, da se pravila upošteva.


11 David_Stumpf.jpg
 

Spirit of the City

Lina Dvoršak

12 Spirit of the City.jpg

Spirit of the City/ Duh mesta/ Duch mesta

Andrej Kolenčík, Veronika Kocourková

2015, SVK, 4'


 Pixel-art music video clip about the city and the life in it. Music: Kompot.


 Pikselacijski glasbeni video o mestu in življenju v njem. Glasba: Kompot.


12 veronika kocourkova.jpg
12 andrej kolencik.jpg